Đang xử lý

Gordon F.Dveirin

( 0 )

Tiến sĩ ngành giáo dục Gordon F.Dveirin là chủ tịch của Dveirin & Associates, một công ty tư vấn về phát triển tổ chức và con người. Khách hàng tổ chức và cá nhân của ông rất đa dạng, từ Viện Smithsonian đến quỹ the Women’s Vision-nơi ông hiện đang phát triển chương trình Fully Human Leadership.

Năm 2004, đồng sáng lập Claritas Institute (www.claritasinstitute.com), một tổ chức xây dựng những chương trình đáp ứng nhu cầu tinh thần và hướng đến hiện tại.

Ông là đồng tác giả với vợ ông, Joan Borysenko trong hai cuốn sách: Saying Yes to Change (đã xuất bản ở Việt Nam với tên Để kén thành bướm), Your Soul’s Compass.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Để kén thành bướm, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2007

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận