Đang xử lý

Nguyễn Thị Hậu

( 0 )

Sinh năm: 1958 tại Hà Nội.

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tiến sĩ Khảo cổ học, cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu xã hội Tp. Hồ Chí Minh.

Hiện là Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử VN.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận