Đang xử lý

Nguyễn Thị Minh Thái

( 0 )

PGS – TS Nguyễn Thị Minh Thái sinh năm 1951 tại Hà Tây.

Bà hiện đang công tác tại Khoa Báo chí và Truyền thông Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Bà đã viết nhiều bài báo khoa học, giáo trình, các sách chuyên khảo, tham khảo, các bài bình luận, phê bình văn học nghệ thuật...

Một trong số đó có thể kể đến như: Sân khấu và tôi (1995); Đối thoại mới với văn chương (1996); Phê bình văn học nghệ thuật trên báo chí (2005); Bảy con đường số phận (thơ in chung, 2009); Ngắn và rất ngắn (truyện ngắn in chung với Nguyễn Thị Hậu, 2010); Đánh đường tìm hoa (2010).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận