Đang xử lý

Roger Fisher

( 0 )

Roger Fisher là giảng viên môn Đàm Phán tại khoa Luật, Đại học Harvard, được phong danh hiệu Giáo Sư Danh Dự ngành Luật của thành phố Williston và là Giám Đốc Dự án Hoạch Định Chiến Lược Đàm Phán của Harvard.

Ông đã dành 40 năm cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu, viết sách và giảng dạy về đàm phán. Ông là người đã phát triển khái niệm đàm-phán-dựa-trên-mối-quan-tâm-hàng-đầu và là một nhân vật lẫy lừng, góp rất nhiều công sức vào công cuộc giải quyết các mối bất đồng, từ những vụ tranh chấp thương mại cho tới những cuộc xung đột chính trị trên trường quốc tế.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận