Đang xử lý

Lya Luft

( 0 )

Lya Luft sinh ngày 15 tháng 9 năm 1938, là thạc sĩ văn chương, thông thạo hai ngôn ngữ Anh và Đức.

Bà giảng dạy và dịch tác phẩm của các tác giả nối tiếng: Thomas Mann, Gunter Grass, Virginia Woof…

Lya Luft cũng là một nhà văn và có một số tác phẩm được đánh giá cao, trong đó, Lẽ được mất là cuốn sách đem lại nhiều thành công nhất.

Một số tác phẩm của Lya Luft:

 • Canções de Limiar, 1964
 • Flauta Doce, 1972
 • Matéria do Cotidiano, 1978
 • As Parceiras, 1980
 • A Asa Esquerda do Anjo, 1981
 • Reunião de Família, 1982
 • O Quarto Fechado, 1984
 • Mulher no Palco, 1984
 • Exílio, 1987
 • O Lado Fatal, 1989
 • O Rio do Meio, 1996
 • Secreta Mirada, 1997
 • O Ponto Cego, 1999
 • Histórias do Tempo, 2000
 • Mar de dentro, 2000
 • Perdas e Ganhos, 2003, được dịch ra tiếng Việt với nhan đề Lẽ được mất, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, 2012.
 • Histórias de Bruxa Boa, 2004
 • Pensar é Transgredir, 2004
 • Para não Dizer Adeus, 2005

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận