Đang xử lý

John G. Miller

( 0 )

John G. Miller là người sáng lập ra tổ chức QBQ – một cơ quan chuyên phát triển các tổ chức, thông qua việc làm cho trách nhiệm cá nhân trở thành một tiêu chuẩn đóng vai trò chủ chốt cho sự phát triển của tập thể cũng như mỗi cá nhân.

Ông tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Cornell năm 1980. Đến năm 1986, ông tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phát triển tổ chức.

Quyển sách QBQ! The Question Behind the Question (Tư duy thông minh) là quyển sách bán chạy nhất của ông với hơn 300.000 bản - vừa được mua Putnam / Penguin, nhà xuất bản của" Ai lấy miếng pho mát của tôi "và được xuất bản bìa cứng vào năm 2004.

John đi khắp đất nước để phục vụ các tổ chức lớn với vai trò là một diễn giả chính. Khách hàng của ông bao gồm: AmEx, Oracle, dược phẩm Novartis, Kraft Foods, Philip Morris, Verizon Wireless, Wells Fargo, dược phẩm Merck, American Express, Mass Mutual, ProStaff, Cargill, Home Depot… John hiện đang sống và làm việc ở Denver.

Tác phẩm tiêu biểu

  • QBQ! The Question Behind the Question (Tư duy thông minh)
  • Flipping the Switch: Unleash the Power of Personal Accountability Using the QBQ!
  • Parenting the QBQ Way

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận