Đang xử lý

Gustave Flaubert

( 0 )

Gustave Flaubert (1821 - 1880) sinh ngày 12.12.1821 là một tiểu thuyết gia người Pháp, được coi là một trong những tiểu thuyết gia lớn nhất của văn học phương Tây.

Tác phẩm của ông phê phán gay gắt những điều xấu xa, thói tàn nhẫn, cái tầm thường… của những con người trưởng giả hợm hĩnh trong xã hội ông. Ông tôn trọng sự biết đau khổ và nỗi đau khổ của con người. Ông xót xa với những lầm lỗi, những bất hạnh của những số phận không may. Ông là người nghệ sĩ không ngừng khám phá ra những vẻ đẹp trong những điều bình dị…

Tác phẩm tiêu biểu

  • Mémoires d’un fou (Nhật ký người điên)
  • Madame Bovary (Bà Bovary, 1857)
  • Salammbô (1862)
  • L'Éducation sentimentale (Giáo dục tình cảm, 1869) 
  • La Tentation de Saint Antoine (Sự cám dỗ của thánh Ăngtoan, 1874) 
  • Trois contes (Ba truyện ngắn, 1877) 
  • Bouvard et Pécuchet (Bouvard và Pécuchet) (1881)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận