Đang xử lý

Nguyễn Văn Trung

( 0 )

Sinh năm 1930, tại Hà Nam. Từ năm 1950 đến năm 1955 du học tại Pháp và Bỉ, ngành Triết học. Từ năm 1955 đến năm 1975 dạy đại học tại Sài Gòn và sinh hoạt văn hóa ngoài đại học. Từ tháng 4-1975 đến 1994 sống tại Sài Gòn, giảng viên Khoa Ngữ văn trường ĐH Tổng hợp Tp. HCM. Chủ trương các tạp chí tại Sài Gòn: Đại Học, Đất Nước, Hành Trình. Từ 1994 đến hiện nay sống tại thành phố Montréal, Canada. Tác phẩm tiêu biểu

 • Luận Lý Học 
 • Đạo đức Học 
 • Luận Triết Học 
 • Phương Pháp Làm Luận Triết Học (chương trình đệ I) 
 • Biện Pháp Giải Thoát Trong Phật Giáo (1958) 
 • Nhận định (6 tập) 
 • Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp ở Việt Nam: Thực Chất Và Huyền Thoại (1963) 
 • Chữ Vần Quốc Ngữ Thời đầu Pháp Thuộc 
 • Chủ đích Nam Phong: Trường Hợp Phạm Quỳnh 
 • Vụ án Truyện Kiều 
 • Lược Khảo Văn Học tập I, II, III (từ 1963-1968) 
 • Nhà Văn Người Là Ai, Với Ai (1965) 
 • Văn Chương Và Chính Trị 
 • Triết Học Tổng Quát 
 • Đưa Vào Triết Học 
 • Ca Tụng Thân Xác (1967) 
 • Ngôn Ngữ Và Thân Xác (1968) 
 • Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx (1966) 
 • Góp Phần Phê Phán Giáo Dục đại Học 
 • Danh Từ Triết Học ( cùng với Cao Văn Luận,đào Văn Tập,Trần Văn Tuyên và Linh mục 
 • Xuân) 
 • Người Công Giáo Trước Thời đại (viết chung) 
 • Lương Tâm Công Công Và Công Bằng Xã Hội (viết chung) 
 • Câu đố Việt Nam 
 • Trương Vĩnh Ký Nhà Văn Hóa 
 • Bút Ký (đăng hàng tuần trên các báo Tin Sáng, Dân Chủ Mới, Hoà Bình vv....tứ 1970-
 • 1975) 
 • Thằng Bờm Thằng Cuội 
 • Ngôn Ngữ Và Văn Học Dân Gian 
 • Ăn Mặc Theo Truyền Thống Việt Nam 
 • Truyện Thầy Lazarô Phiền - của Nguyễn Trọng Quảng, con rễ Trương Vĩnh Ký xuất bản năm 1887 
 • Truyện Ngắn đầu Tiên Viết Theo Lối Tây Phương

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận