Đang xử lý

Eckhart Tolle

( 0 )

Eckhart Tolle sinh ngày 16.2.1948 ở Đức.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luân Đôn, ông trở thành một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge.

Năm hai mươi chín tuổi, một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ về chính mình và hướng đi của đời ông. Từ đó ông đã dành hết tâm sức để tìm hiểu, vận dụng và đào sâu thêm vào sự chuyển hóa này, đánh dấu một bước khởi đầu cho hành trình kiên trì đi vào nội tâm. Điều đặc biệt là Eckhart Tolle đã không nhấn mạnh đến một truyền thống hay tôn giáo nào. Trong những bài thuyết giảng trên khắp thế giới, ông chỉ muốn truyền đạt một thông điệp rất giản dị, nhưng sâu sắc và bất tử của các bậc giác ngộ từ xa xưa rằng: "Có một con đường thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại được niềm an lạc có sẵn trong mỗi người."

Ông cư ngụ tạiVancouver, Canada từ năm 1996 đến nay.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Sức mạnh của sự tĩnh lặng, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2009
  • Sức mạnh của hiện tại, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2011
  • Thức tỉnh mục đích sống, Nxb Trẻ & First News, 2012

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận