Đang xử lý

Dan Sullivan

( 0 )

Dan Sullivan là người đồng sáng lập và là chủ tịch của The Strategic Coach (Tổ chức Huấn luyện Chiến lược, ra đời năm 1989). Đây là tổ chức chuyên huấn luyện cho các doanh nhân thành công đạt được nhiều bước tiến vĩ đại hơn nữa trên con đường phát triển doanh nghiệp. Với vai trò là nguồn sáng tạo chính của Chương trình Huấn luyện Chiến lược, Dan không ngừng phát kiến những phương pháp và cấu trúc mang ý nghĩa thực tiễn để giúp những người tham gia khóa học ngày một tự tin, nâng cao năng lực, có định hướng và tậo trung hơn khi theo đuổi mục tiêu đề ra.

Trong cuộc sống, Dan không ngừng làm giàu cho vốn tri thức của mình, từ những vấn đề lịch sử, văn hóa, kĩ thuật cho đến các lĩnh vực về khoa học xã hội. Sự tiếp thu những ý tưởng mới không ngừng đã tạo cho ông một cái nhìn độc đáo, mang tính toàn cầu về những vấn đề xung quanh sự phát triển cá nhân cũng như lĩnh vực kinh doanh.

Mỗi quý The Strategic Coach do ông điều hành huấn luyện cho khoảng 1.000 doanh nhân. Hiện gia đình ông đang sống tại Toronto, Canada.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • 10 qui luật cuộc sống, Nxb Trẻ & First News, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận