Đang xử lý

Daisaku Ikeda

( 0 )

Daisaku Ikeda sinh ngày 2.1.1928, là tác giả nổi tiếng đồng thời là nhà lãnh đạo tinh thần, với một cách tiếp cận đơn giản, khách quan, đã kết nối với sự hiểu biết vô tận của Đạo Phật để giải đáp các vấn đề và mối quan tâm của giới trẻ hiện nay.

Daisaku Ikeda còn là chủ tịch Hội Soka Gakkai Quốc tế (SGI), một trong những phong trào phục hưng Phật giáo phát triển nhanh nhất và năng động nhất trên thế giới hiện nay. Với gần 12 triệu thành viên trên gần 200 quốc gia, Hội SGI thúc đẩy việc giáo dục, trao đổi văn hóa quốc tế và thiết lập hòa bình thế giới. Triết lý của SGI dựa trên những lời dạy của Nichiren, một vị thầy và nhà cải cách Phật giáo Nhật Bản thế kỷ 13.

Là lãnh đạo tinh thần của hàng triệu người, Daisaku Ikeda đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của giới trẻ trong suốt hơn 50 năm tu tập Phật giáo Nichiren và 40 năm ở cương vị lãnh đạo toàn cầu của Soka Gakkai. Cùng với hàng trăm danh vị cao quý và lời khen tặng được trao trên khắp thế giới, ông đã được nhận giải thưởng về Hòa bình của Liên hiệp quốc năm 1983.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Tọa đàm giữa Kim Dung & Ikeda, Nxb Hội Nhà Văn & Phương Nam Book, 2004
  • Hướng tới đỉnh cao cuộc sống, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
  • Đức Phật trong ba lô, Nxb Phương Đông & Thái Hà, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận