Đang xử lý

Collins Hemingway

( 0 )

Collins Hemingway là giám đốc quản lí truyền thông tại tập đoàn Microsoft. Ông đã tham gia vào hệ thống sản xuất của Microsoft từ năm 1987. Từ năm 1994 đến 1996, ông là giám đốc của bộ phận quốc tế và hợp tác marketing cho Personal and Business Systems Division.

Collins sinh ra và lớn ở vùng Nam Mỹ và hiện đại sinh sống tại vùng Bắc Mỹ. Ông có bằng cử nhân văn học và bằng khoa học trường đại học Arkansas (1972), bằng thạc sĩ văn chương trường đại học Oregon (1979).

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Tốc độ tư duy, viết chung với Bill Gates, Nxb Trẻ & First News, 2004

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận