Đang xử lý

Vũ Thế Ngọc

TS Vũ Thế Ngọc trước 1975 học triết học, Văn học và Khoa học xã hội ở Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Sau sang Mỹ học tiếp, tốt nghiệp Cao học xã hội, Tiến sĩ Nhân chủng học và tiến sĩ Kinh tế, Đại học California Santa Barbara. Ông là tác giả của hàng loạt tác phẩm triết học Đông Phương – đặc biệt là nhiều tác phẩm viết về Lão tử và Đạo Đức Kinh.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Trà Kinh, Nxb Văn nghệ & Phương Nam Book, 2006
  • Lão tử - Đạo đức kinh, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & Hương Trang, 2012

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận