Đang xử lý

Carol Kinsey Goman

( 0 )

Tiến sĩ Carol Kinsey Goman là một diễn giả tài năng, một nhà tư vấn quản lý và lãnh đạo, đồng thời cũng là Chủ tịch của Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn Kinsey, với mạng lưới khách hàng rộng khắp 105 tổ chức ở 24 quốc gia, có cả các tập đoàn lớn như Consolidate Edison, Ngân hàng hoàng gia Canada, PepsiCo, HP, Texas Instruments, Petroleos de Venezuela, Dairy Farm…

Bà còn phụ trách chính một số chuyên mục về lãnh đạo, ngôn ngữ trên một số tờ báo lớn như Forbes, Washington Post.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Sức mạnh của ngôn ngữ không lời, NXB Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2009

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận