Đang xử lý

Camille Thắm Trần

( 0 )

Camille Thắm Trần sinh năm 1976 tại Hà Nội.

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, cô sang Pháp học vẽ ở xưởng Armaillé Paris, sau đó viết cho báo của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF), rồi làm việc trong các phòng thiết kế kết cấu xây dựng.

Cô cũng là dịch giả cuốn tiểu thuyết "Salammbô" của nhà văn Pháp Gustave Flaubert (NXB Hội nhà văn).

Hiện cô đang sống ở nông thôn Normandie, Pháp.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận