Đang xử lý

Andrew Roberts

( 0 )

Andrew Roberts sinh tại Albany, New York nhưng lớn lên ở Lawrenceville, New Jersey.

Anh học tại trường cao đẳng Williams chuyên ngành kinh tế. Sau khi giảng dạy môn Đại số cho học sinh lớp 7 và lớp 8 ở thành phố Kansas, môn tiếng Anh như một ngoại ngữ thứ hai cho học sinh ở Brno, Cộng hòa Séc, anh hoàn thành học vị tiến sĩ chuyên ngành chính trị tại trường đại học Princeton.

Từ năm 2003, anh giảng dạy môn khoa học chính trị tại trường đại học Northwestern.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Cẩm nang học đại học, Nxb Hồng Đức & Phương Nam, 2013

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận