Đang xử lý

Tất Thục Mẫn

( 0 )

Tất Thục Mẫn sinh năm 1952 tại Y Ninh, Tân Cương, là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà gia nhập quân đội vào năm 1969, đã từng đóng quân ở cao nguyên A Lý Tây Tạng trong suốt 11 năm, từng đảm nhiệm bác sĩ quân y, trợ lý quân y, nhân viên y tế. Năm 1980 Tất Thục Mẫn chuyển về Bắc Kinh. Năm 1991, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, khoa Trung Văn. Bà bắt đầu viết lách chuyên nghiệp sau 20 năm công tác trong ngành y tế, năm 1987 công bố tác phẩm dài hơn 2 triệu chữ. Năm 1989 gia nhập Hội nhà văn Trung Quốc và đoạt một loạt các giải thưởng văn học lớn như giải thưởng Văn học Bắc Kinh, giải thưởng Văn học Ngũ Hoa (lần thứ 6)…

Tác phẩm tiểu biểu

  • Mật mã tâm linh
  • 7 trò chơi tâm linh
  • Kim cương không biến hình
  • Cái hẹn của phụ nữ
  • Hãy cứu lấy bầu vú
  • Cái chết đã được dự báo

Giải thưởng

  • Giải thưởng Văn học Bắc Kinh
  • Giải thưởng Văn học Ngũ Hoa…

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận