Đang xử lý

Đinh Gia Trinh

( 0 )

Đinh Gia Trinh sinh ngày 15.12.1915 là nhà văn, nhà lý luận văn học, bút danh Diệu Anh, quê tỉnh Bắc Ninh, cư ngụ tại Hà Nội. Xuất thân trong gia đình công chức thời Pháp thuộc, thuở nhỏ học tại Trường Bưởi, Đại học Luật Đông Dương.

Năm 1940, ông tốt nghiệp cử nhân luật, thi đỗ Tri huyện thuộc ngành Tư pháp. Làm Tri huyện một thời gian ngắn, ông từ nhiệm, về Hà Nội dạy tư tại Trường Gia Long nơi qui tụ nhiều nhà văn, nhà hoạt động có khuynh hướng chống Pháp. Từng là thành viên Hội Tân Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam.

Ông có chân trong Ban Biên tập báo Thanh Nghị, biên tập viên chuyên về văn học Tây phương, giữ các mục phê bình văn học, thơ, tiểu thuyết hiện đại Việt Nam của báo này. Sau năm 1946 đắc cử đại biểu Quốc hội Khóa I, Ủy viên Ban soạn thảo hiến pháp năm 1946. Toàn quốc kháng chiến ông tham gia kháng chiến tại Việt Bắc.

Sau năm 1954 công tác tại Hà Nội, giữ các chức vụ: Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban đấu tranh chống tội ác đế quốc Mỹ, Biên tập viên tạp chí Luật học... Ông mất năm 1980, thọ 65 tuổi.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận