Đang xử lý

Văn Cầm Hải

( 0 )

Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1972.

Quê quán: Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.

Quá trình học tập

 • Cử nhân Văn Khoa 1992
 • Cử nhân Luật khoa 2000
 • Tu nghiệp báo chí tại Hà Lan 2002
 • Được mời tham gia chương trình Viết Văn Quốc Tế tại University Of Iowa (The University of Iowa, International Writing Program), Mỹ, 2005

Tác phẩm đã in

 • Người đi chăn sóng biển, Thơ, Nxb Trẻ 1995
 • Trên dấu chim di thê, Ký, Nxb Trẻ 2002 
 • Tây tạng, giọt hoa trong nắng, Ký, Nxb Trẻ 2004

Góp mặt trong

 • Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000
 • Ba nhà thơ Việt Nam, Nxb Tinfish, Mỹ 2002
 • 26 Nhà thơ Việt Nam hiện đại-2002
 • Tuyển văn xuôi Huế 1975-2000
 • Hai thập kỷ thơ Huế 1975-1995
 • Tuyển tập thơ chọn lọc 1997 và 2003
 • Thơ Trẻ Việt Nam chọn lọc-1998

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận