Đang xử lý

Phan An

( 0 )

Tác giả Phan An - tên thật là Phạm Trí Hùng, đã xuất bản một số tập truyện ngắn và tản văn như: Giường (2007), Phong độ đàn ông (2009), Những câu chuyện biển (2009), Những câu chuyện Sài Gòn, Nếu còn có tình yêu (2012), Tình không như là mơ... 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận