Đang xử lý

Cao Huy Thuần

( 0 )

Cao Huy Thuần là giáo sư người Pháp gốc Việt.

Ông sinh ra và lớn lên ở Huế, học đại học Luật ở Sài Gòn những năm 1955-1960.

Đến những năm 1962-1964 ông quay về Huế và dạy học tại đại học Huế. Sau này ông sang Pháp du học và định cư ở đó.

Hiện tại ông là giáo sư về ngành chính trị học tại đại học Picardie, Pháp.

Ông đã in rất nhiều tác phẩm bằng tiếng Pháp về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Thấy Phật là tác phẩm thứ bảy của ông được xuất bản ở Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản

  • Thượng đế, Thiên nhiên, Người, Tôi và Ta (NXB TP Hồ Chí Minh, 2000)
  • Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, 1857-1914 (NXB Tôn giáo, 2002)
  • Từ Đông sang Tây (chủ biên). NXB Đà Nẵng, 2005
  • Tôn giáo và xã hội hiện đại (NXB Thuận Hóa/Phương Nam, 2006)
  • Nắng và Hoa (NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2006)
  • Thế giới quanh ta (NXB Đà Nẵng, 2007)
  • Thấy Phật (NXB Tri Thức, 2008)
  • Khi tựa gối, khi cúi đầu (NXB Văn Học, 2011) 
  • Chuyện trò (2012)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận