Đang xử lý

Diệp Hồng Phương

( 0 )

Nhà văn Diệp Hồng Phương sinh năm 1955 tại Trà Vinh. Năm 1973, ông học Đại học Văn khoa Sài Gòn, tham gia Văn đoàn Chim Việt, hoạt động báo chí. Năm 1976, ông làm phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng. Từ năm 1981, ông hoạt động báo chí, văn học, nghiên cứu lịch sử, gia phả dòng họ Việt Nam. Hiện ông là chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả thuộc Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là hội viên sáng lập Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1975, và là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

 • Đừng như mây lang thang - truyện dài, 1990
 • Lệ đá - truyện dài, 1991
 • Vùng trắng - truyện ký, 1996
 • Phỏng vấn 10 danh hài Sài Gòn - phỏng vấn báo chí, 1998
 • Lòng người đang sống - truyện ký, 1999
 • Người đi xa để lại - truyện ký, 1999
 • Anh Ba Hưng vốn thiệt nông dân - truyện ký, 2000
 • Củ Chi ký sự, 2001
 • Vùng trọng điểm - truyện ký, 2002
 • Làng nhỏ bên sông - truyện ký, 2002
 • Sông nước quê mình - truyện ngắn và ký, 2008
 • Những chặng đường đời - ghi chép hồi ức, 2009
 • Ông Cò Ba Hương - truyện ký, 2010 (tái bản lần thứ nhứt 2013)
 • Mẹ ơi! - tùy bút, 2010
 • Tình biển nghĩa sông - truyện ký, 2012
 • Gia phả họ Lê Văn & Lịch sử Lê Văn Duyệt - Lê Văn Phong, 2012

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận