Đang xử lý

Susan Sontag

( 0 )

Susan Sontag lập tức trở thành một hình tượng văn hóa lớn của phương Tây với tập tiểu luận mở đường Against Interpretation (1966). Năm 2000, bà vinh dự nhận giải thưởng National Book Award với tiểu thuyết America. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận