Đang xử lý

Hồ Đắc Túc

( 0 )

Tiến sĩ Hồ Đắc Túc là chuyên gia về ngôn ngữ và dịch thuật với gần hai mươi năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường đại học trong và ngoài nước. Ông là giảng viên và cố vấn chương trình cho khoa Ngôn Ngữ Văn Hóa Nghệ Thuật Khmer Nam Bộ và Bộ Môn Ngoại Ngữ của Trường Đại học Trà Vinh từ năm 2009.

Tiến sĩ Hồ Đắc Túc từng giảng dạy ngôn ngữ ở Đại học Deakin (Úc) từ năm 1993 đến năm 1997. Năm 2001, ông là Trưởng Dự Án Giáo Dục Đại Học Việt Nam (Vietnam Higher Education Project) do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ông tham gia thỉnh giảng chuyên ngành truyền thông cho nhiều dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh, và là Giám đốc Biên tập của tuần san đặc biệt Yêu Con của báo Gia Đình và Xã Hội năm 2008.

Tác phẩm mới nhất của ông gồm “Dịch Thuật và Tự Do” (2012) được giới học thuật trong ngành biên phiên dịch đón nhận tích cực. Năm 2003, cuốn sách tham khảo của ông Vietnamese-English Bilingualism: Patterns of Code-Switching được nhà xuất bản Routledge xuất bản tại London.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận