Đang xử lý

Sharon Salzberg

( 0 )

Sharon Salzberg sinh năm 1952, là tác giả bán chạy nhất của tờ New York Times. Những cuốn sách của bà tập trung hướng dẫn phương pháp tĩnh tâm thiền định. Sharon Salzberg được hoan nghênh nhờ phương pháp giảng dạy hài hước, sinh động, thẳng thắn.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận