Đang xử lý

David Allen

( 0 )

David Allen được tạp chí Forbes công nhận là một trong năm nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ. Với kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong lĩnh vực quản lý điều hành, ông thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo, huấn luyện với mục tiêu truyền cảm hứng làm việc cho các cá nhân và tổ chức.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận