Đang xử lý

Mike Hernaki

( 0 )

Mike Hernaki tốt nghiệp trường đại học Michigan năm 1965 với bằng cử nhân nghệ thuật. Sau đó, ông dành ra vài năm để giảng dạy tại trường. Tiếp đến, ông làm việc trong cả hai ngành là quảng cáo và bán hàng trước khi quay trở lại học tiếp.

Ông hiện đang sống ở San Diego, California cùng với vợ. Ông đã viết rất nhiều cuốn sách. Một trong số đó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như: The Secret to Permanent Prosperity, The Forgotten Secret to Phenomenal Success, and The Secret to Conquering Fear.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận