Đang xử lý

Mark H. McCormack

( 0 )

Mark H. McCormack là một nhà kinh doanh giỏi, một nhà quản lý tài ba, tốt nghiệp khoa Luật của Đại học Yale nhưng lại là một trong số ít người được mời đến giảng dạy tại trường Kinh doanh Harvard.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận