Đang xử lý

Orison Swett Marden

( 0 )

Tiến sĩ Orison Swett Marden (1848-1924) là tác giả truyền cảm hứng số 1 người Mỹ. Ông viết nhiều cuốn sách về chủ đề thành công, đồng thời là người sáng lập tạp chí Success năm 1897. Các tác phẩm của ông tập trung vào những nguyên tắc đạo đức và phẩm chất giúp tạo dựng một cuộc sống thành công viên mãn.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận