Đang xử lý

Brian Grazer

( 0 )

Brian Grazer sinh ngày 12 tháng 7 năm 1951 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Ông từng giành được học bổng tại Đại học Nam California chuyên ngành tâm lý học.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận