Đang xử lý

Yoshitaka Kitao

( 0 )

Yoshitaka Kitao là thành viên Hội đồng quản trị Trend Micro và là người của SoftBank - Tổng giám đốc tập đoàn SBI Holding.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận