Đang xử lý

Nam Quân

Nam Quân là tác giả của các truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết thuộc thể loại Tuổi học trò như: Bài Thơ Kinh Dị, Bộ Khuy Kỳ Lạ, Bức Mật Thư, Chiếc Mai Cua Đốm, Đất Nghịch, Đồng Tiền Giả, Hai tờ di chúc, Ngọc Báu Ngai Vàng, Nhà Thơ Lãng Tử, Phiến Đá Hoa Cương, Trong Đêm Giông Bão...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận