Đang xử lý

Masanobu Fukuoka

( 0 )

Masanobu Fukuoka (1913-2008) là một nông dân, nhà nghiên cứu và triết gia Nhật Bản. Ông đã đi nhiều nơi trên thế giới để nghiên cứu về “nông nghiệp tự nhiên” hay “nông nghiệp vô canh”, xuất bản một số sách và bài viết, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Cuộc cách mạng một - cọng - rơm (1975) đến nay đã được dịch ra trên 20 thứ tiếng. Ông nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng và được coi là một trong năm nhân vật lớn thúc đẩy trào lưu nông nghiệp hữu cơ trên thế giới.

 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận