Đang xử lý

Norbert D. Y. Cha

( 0 )

Norbert Dong-yeob Cha tốt nghiệp hệ kỹ sư tại Đại học Quốc gia Seoul vào năm 1981. Năm 1984, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trường Đào tạo Sĩ quan Hải quân Hàn Quốc, ông tiếp tục theo học ngành thần học tại Đại học Công giáo Seoul, Đại học Vienna và Đại học Boston trong chương trình trao đổi sinh viên. Sau đó, ông nhận bằng tiến sĩ của Đại học Vienna ở Áo. Năm 1991, ông được phong chức linh mục; năm 2008, ông giữ chức Viện trưởng Học viện Mục sư Tương lai. Là một diễn giả nổi tiếng về chủ đề hạnh phúc, ông thường xuyên được đài truyền hình và các tổ chức, tập đoàn mời đến diễn thuyết.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận