Đang xử lý

Yoon Kyuubi

  • Người viết nghiệp dư
  • Cung Song tử
  • Mắt cá chết – mũi tẹt – mặt đơ
  • Là người cổ hủ, chẳng bao giờ biết thế giới đang làm gì

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận