Đang xử lý

Ajahn Sucitto

( 0 )

Ajahn Sucitto sinh năm 1949 tại London. Sau khi học đại học, thầy du hành đến phương Đông, trở thành tỳ kheo ở Thái Lan năm 1976. Từ năm 1978 thầy trở lại Anh làm đệ tử của Ajahn Sumedho. Năm 1992 thầy trở thành trụ trì của Cittivaveka, Tăng viện Chithurst. Hiện thầy hướng dẫn nhiều khóa an cư ở châu Âu và Bắc Mỹ, và dành thời gian viết sách. Turning the Wheel of Truth (Shambhala, 2010) là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của thầy.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận