Đang xử lý

Mary Sheedy Kurcinka

( 0 )

Tiến sĩ giáo dục Mary Sheedy Kurcinka là Giám đốc tổ chức ParentChildHelp. Bà là một nhà diễn thuyết, một nhà giáo dục đã giành nhiều giải thưởng. Tiến sĩ Kurcinka cung cấp dịch vụ tư vấn và các hội thảo trên toàn quốc cũng như khắp thế giới. Bà là tác giả của rất nhiều cuốn sách bán chạy như Tính khí của trẻ; Trẻ em, Cha mẹ và Cuộc chiến Quyền lực và Không Ngủ ở Mỹ.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận