Đang xử lý

Gerard Sasges

( 0 )

Gerard Sasges đến Việt Nam năm 2000 để bắt đầu nghiên cứu Tiến sĩ về sử học tại Đại học California ở Berkeley. Hai năm sau, ông được bổ nhiệm làm giám đốc quốc gia cho Chương trình của Đại học California, một vị trí ông thích đến mức không hề rời bỏ trong suốt 10 năm sau. Sau đó, trong quá trình giảng dạy, ông đã tập hợp sinh viên và tổ chức dự án: Chuyện mưu sinh, từ đó tập hợp các bài phỏng vấn và bài viết để cho ra đời cuốn sách cùng tên.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận