Đang xử lý

Lois P. Frankel

( 0 )

Tiến sĩ Lois P.Frankel là Chủ tịch Corporate Coaching International - một công ty tư vấn đặt tại thành phố Pasadena, bang California với chuyên môn tư vấn đào tạo lãnh đạo cấp cao, phát triển kĩ năng lãnh đạo và xây dựng kĩ năng nhóm. Tiến sĩ cũng là một diễn giả quen thuộc và là tác giả cuốn Overcoming your strengs.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận