Đang xử lý

J. M. Barrie

( 0 )

Ngài James Matthew Barrie, đệ nhất nam tước (ngày 09 tháng 5 năm 1860 - 19 tháng 6 năm 1937) là một tác gia và nhà viết kịch Scotland, con của một gia đình thợ dệt thị xã nhỏ, hiện nay được người ta nhớ đến nhờ là tác giả của Peter Pan. Ông được học tại Scotland nhưng chuyển tới London, nơi ông đã phát triển sự nghiệp nhà văn và nhà viết kịch. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận