Đang xử lý

TS. Nguyễn Sỹ Dũng

( 0 )

TS Nguyễn Sỹ Dũng là một công chức của Quốc hội, đồng thời là một nhà nghiên cứu. Trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội, ông đã có 6 năm phụ trách cơ quan nghiên cứu của Văn phòng Quốc hội là Trung tâm thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học. Ở đây ông đã có điều kiện đi sâu nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến nhà nước pháp quyền, pháp luật, chính sách và các mặt của đời sống xã hội. Do có trình độ tiếng Anh và có điều kiện tìm hiểu về thực tiễn của nhiều nước trên thế giới, ông có được một nền tảng kiến thức tương đối rộng và có một tầm nhìn khá thấu đáo về nhiều vấn đề của cuộc sống. Các bài viết của ông thường rất ngắn gọn, súc tích. Ưu điểm dễ thấy của ông là khả năng diễn đạt các vấn đề phức tạp một cách giản dị, sáng tỏ và dễ hiểu. TS Nguyễn Sỹ Dũng có thể nói về nhà nước pháp quyền, về quản trị quốc gia, về tài sản vô hình... một cách dễ cảm nhận và khá hấp dẫn. Nhờ vậy, bạn đọc có thể nắm bắt được những khái niệm phức tạp có liên quan một cách dễ dàng. Ngoài ra, trong nhiều bài viết, TS Nguyễn Sỹ Dũng đã thành công trong việc sử dụng một lối viết dí dỏm, nhẹ nhàng. Những vấn đề phức tạp, to tát đều trở nên dung dị, đáng được tìm hiểu, đáng được khám phá.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận