Đang xử lý

Ozaki Mugen

Ozaki Mugen sinh năm 1942 tại tỉnh Aichi.

Lấy bằng Tiến sĩ về Giáo dục học tại Đại học Kyoto.

Từng là Giáo sư Đại học nữ sinh Osaka, hiện là Giáo sư tại khoa văn học Đại học Kansai.

Một số sách do ông biên soạn đã xuất bản:

  • Giáo dục hậu chiến sử luận (Impact Shuppankai, 1991)
  • Hình ảnh giáo dục của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản (Sekaishisosha, 1991)
  • Vấn đề và nguyên lí giáo dục (viết chung, Showado, 1994)
  • Trường học là ngã tư đường (viết chung, Impact Shuppankai, 2000)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận