Đang xử lý

Richard N. Bolles

( 0 )

Dick Bolles (thường được biết đến với tên trang trọng hơn, Richard Nelson Bolles) được công nhận rộng rãi là người đặt nền móng cho lĩnh vực phát triển nghề nghiệp hiện đại, nhờ những tác phẩm ông đã viết trong 40 năm qua. Là thành viên của Hội Những người có chỉ số thông minh cao (Mensa) và Hội Quản lý Nguồn nhân lực, ông từng diễn thuyết tại hàng trăm hội nghị, trên khắp thế giới. Bolles được đào tạo về kỹ sư hóa học tại Học viện Công nghệ Massachusetts, và có bằng cử nhân danh dự về vật lý của Đại học Harvard, thạc sĩ thần học của Trường đạo (Giám Mục) Thần học Tổng quát ở Thành Phố New York, và ba bằng tiến sĩ danh dự. Ông sống ở Vùng Vịnh San Francisco với người vợ yêu dấu, Marci.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận