Đang xử lý

Hiền Trang

( 0 )

“Who am I? I’m a poet.

My business? Writing.

How do I live? I live.

In my happy poverty

I squander like a prince

My poems and songs of love.

In hopes and dreams

And castles in air,

I’m a millionaire in spirit.”

Hiền Trang vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cô thổ lộ viết đơn giản để "chắp ghép những mảnh vụn vặt của cuộc đời. Để chúng không bị rơi vãi, không bị mai một. Để một ngày nào đó nhìn lại, có thể thấy những năm tháng ấy không phải là huyễn ảo".

Blog cá nhân: https://imlittletoxic.wordpress.com/

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận