Đang xử lý

Richard Marsh

( 0 )

Richard Marsh là tác giả của cuốn sách The The Beetle (Bọ cánh cứng), phỏng theo phong cách kinh dị phương Đông.

Ông sinh ngày 12 tháng 10 1857, tại Bắc Luân Đôn, Luân Đôn. Mất ngày 9 tháng 8, 1915, Sussex, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận