Đang xử lý

Koushun Takami

( 0 )

Koushun Takami (sinh năm 1969) là tác giả của cuốn tiểu thuyết Battle Royale nổi tiếng.

 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận