Đang xử lý

Jan Yager

( 0 )

Jan Yager là tiến sĩ xã hội học (nghiên cứu tại City University of New York, năm 1983), diễn giả chuyên nghiệp, nghệ sĩ, doanh nhân...

Yan Yager đã được phỏng vấn trên nhiều phương tiện truyền thông như: Oprah Winfrey Show, The Today Show, CBS’ News’ Sunday Morning, The O’Reilly Factor... cũng như trên các báo The New York Times, The Wall Street Journal, People, Time...

Bà còn là thành viên của Hiệp hội diễn thuyết quốc gia (NSA) và từng giảng dạy nhiều năm ở nhiều trường đại học như University of Connecticut, Penn State, St. John’s University....

Tác phẩm chính của Jan Yager

Là một chuyên gia quốc tế về các mối quan hệ và nhà tư vấn về nơi làm việc, tiến sĩ Jan Yager là tác giả của nhiều cuốn sách tâm lý như

  • Single in America
  • When friendship hurts
  • Friendshifts®: The power of friendship and How it shapes our lives
  • Creative time management for the new millennium...

Bà còn là đồng tác giả với chồng - Fred Yager - trong nhiều cuốn tiểu thuyết và kịch bản phim. Những đầu sách của bà đã được dịch ra 20 thứ tiếng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận