Đang xử lý

Werner Tiki Kustenmacher

( 0 )

Werner Tiki Kustenmacher sinh năm 1953, là nhà văn, hoạ sĩ biếm hoạ, giảng viên và người dẫn chương trình truyền hình. Ông đã viết hơn 50 quyển sách, trong đó quyển Bí Quyết Đơn Giản Hoá Cuộc Sống đã được chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ ở 32 quốc gia.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận