Đang xử lý

Lothar J. Seiwert

( 0 )

Lothar J. Seiwert sinh năm 1952, nhà sáng lập và lãnh đạo học viện Seiwert-Institut GmbH. Ông là giáo sư, nhà cố vấn về nghệ thuật lãnh đạo và quản lý thời gian. Ông cũng là tác giả của nhiều quyển sách được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới với số lượng phát hành hơn nửa triệu bản.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận