Đang xử lý

Adriano Sack

( 0 )

Adriano Sack sinh năm 1967 tại Cologne. Ông là nhà văn và nhà báo người Đức, là biên tập viên của tạp chí BMW.

Sau khi học xong phổ thông, Adriano Sack học kiến trúc. Sau đó, ông chuyển sang học báo chí. Trong khoảng thời gian này, ông thực tập tại tạp chí nguyệt san Prinz, rồi chuyển sang công tác ở Tempo, The Week, Der Spiegel.

Năm 2003, Adriano Sack được nhận giải thưởng Ernst Robert Curtius.

Adriano Sack là con trai của nhà xã hội học Fritz Sack.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận